Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Sondag 18 Augustus 2019, dit is die herdenking:

Geen herdenking môre.

Oormôre, Dinsdag 20 Augustus 2019, dit sal wees die herdenking:

...


[Page displayed by GeneWeb 4.09] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC