Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Donderdag 12 Desember 2019, dit is die herdenking:

Môre, Vrydag 13 Desember 2019, dit sal wees die herdenking:

Geen herdenking oormôre.

...


[Page displayed by GeneWeb 4.09] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC