Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Geen herdenking môre.

Oormôre, Saterdag 14 Desember 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van ...

...


[Page displayed by GeneWeb 4.09] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC