GeneWeb

Base de dades
genealògica


Podeu seleccionar una altre llengua, hi ha disponibles les següents:
africà bg br català xec danès alemany anglès esperanto castellà estó finlandès francès hebreu islandès italià letó holandès norueg polac portuguès brasiler ro rus eslovè suec Xinès

La base de dades "rodkers" conté actualment 623 persones.
(notes)

Clau, per accés amic o administrador:

Per navegar en aquesta base, podeu fer la vostra recerca:

 • per persona
  • nom cognom o nom públic o àlies
  • nom
  • cognom
 • per títol

  (tots els títols)
  ... lloc

  (tots els llocs)
 • pel llistat de tots els per
 • per lloc / cognom - naixement - defunció - casament -

També podeu consultar

Hi ha hagut 22.512.588 consultes, de les quals 688.964 en aquesta pàgina, des del 3 d'agost de 2006.

Si el vostre navegador no actualitza automàticament les pàgines modificades (obligant-vos a fer actualitzar manualment la pàgina), proveu de navegar des d'aquest altre lloc.


Lèxic[Page displayed by GeneWeb 4.09] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC